www.24hbcn.com
DESCRIPCIÓ:

Les 24 hores de la innovació Barcelona per dualiza bankia és una hackathó on equips d’estudiants d’FP de Catalunya, l’estat espanyol i europa donen resposta en 24 hores a reptes plantejats per grans empreses.

DATES CLAUS:
DESTINATÀRIS:
ÀMBIT:
Territorial (tota Catalunya), Estat espanyol i Europa.
GUARDÓNS / CATEGORIES:
VALORS QUE TREBALLA:
OBSERVACIONS:
El premi consisteix en unes colònies d’innovació per als equips guanyadors.