AGENDA JORNADA

10:00

Presentació Institucional:
- Departament d'Educació.
Àngel L. Miguel Rodríguez (Director general de la Formació Professional)
- Caixabank Dualitza. Jose Manuel García Trany (Direcció Territorial CaixaBank Barcelona)

10:15

Presentació del Catàleg de serveis de la FP. Sr Jorge Peris (Responsable programa EmpresaFP)

10:25

Serveis FCT i Dual, Dual internacional. Sr. Rafael Castaño (Coordinador de l'Equip de prospecció d'empreses per FP Dual)

10:35

Cursos d'especialització. Sra Miriam Milan (Subdirectora general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial)

10:40

Casos d'èxit:
- Gestió de la carta de serveis - CF Somorrostro. Sr Sergio San Martin
- Consell assessor d'empreses -INS Pere Martell. Sr Adolf Maria Iglesias
- Work cafè amb empreses- INS del Ebre. Sra Raquel Planell Tolós
- Servei InnovaFP - ET Granollers. Sr Joan Carles
- Cas èxit FP Dual. Sra Tània Moreno i Sra Mireia Clemente

11:30

Descans

11:40

Ponència: L'aportació de valor dels centres d'FP a les empreses. Dra. Mónica Moso-Díez (Responsable i Investigadora Principal del Centre de Coneixement i Innovació en CaixaBank Dualiza)

12:00

Ponència d’innovació. Sr Pep Orellana (Director d’innovació oberta a SDL)

12:30

Tancament. José Antonio Andrés (Subdirector de programes i projectes)