www.impulsfp.cat/jornadesorientafp
DESCRIPCIÓ:

Les jornades OrientaFP són jornades adreçades al Professorat d’FP com espais de reflexió i de debat sobre temes entorn a l’orientació, l’acció tutorial, la fidelització de l’alumnat i altres que afecten a les transicions d’aquest entre els diferents nivells educatius i l’entorn laboral.

DATES CLAUS:
DESTINATÀRIS:
ÀMBIT:
Territorial (tota Catalunya), Estat espanyol i Europa.
CATEGORIES:
VALORS QUE TREBALLA:
OBSERVACIONS:
En aquest esdeveniment participen ponents de l’àmbit europeu.