BONES PRÀCTIQUES

Dimarts 11/05/2021

HORARI SALA 2 SALA 3 SALA 4
10:00-10:45   BONES PRÀCTIQUES Projectes amb solucions reals i aplicables BONES PRÀCTIQUES La selecció de personal i les metodologies actives
Projecte SUPerando Seleccion@!
ABR Depósitos para tapones SPEED JOB DATING
Nous productes Plàstics FP&EOI TOGETHER
10:45-11:30   BONES PRÀCTIQUES a la familia d’Administració i gestió BONES PRÀCTIQUES Mirades diverses sobre el context metodològic
Participació a la BizChallenge FP Projecte CODI (COeducació i Diversitat)
E-portafolis pel desenvolupament del creixement personal ABP Com començar a treballar un cicle exclusivament per projectes
JOEL: Jutge Online Educatiu Lliure El canvi de context al Politècnics
  Projecte GLOBAL
11:30-12:00 BONES PRÀCTIQUES Participació de l’alumnat en els projectes. OrientaFP BONES PRÀCTIQUES Dinamització de les pràctiques a cicles industrials BONES PRÀCTIQUES Digitalització dels projectes
Tipologia i funcions dels delegats/des de gènere Docència a la pràctica de regulació i control de processos químics Els Laboratoris pels Núvols
Parlament verd Learning by doing: construcció de models Miro
  Projecte Partner- INS Torrevicent-UdL Projectes de Disseny Industrial 4.0

Dimecres 12/05/2021

Patrocina

Col·labora

Entitats participants