3a edició online

17 i 18 de maig de 2022

PROJECTES EMPRENEDORS I D'INNOVACIÓ

PROJECTES FINALISTES

PROJECTES PARTICIPANTS