www.impulsfp.cat/ultimaparaula

DESCRIPCIÓ:
L’última paraula és un concurs d’oratòria que pretén fomentar la competència de comunicació dels estudiants d’FP, mostrant la importància que té la comunicació en el desenvolupament d’un projecte professional bé sigui com a treballador per compte d’altri o professional independent o emprenedor.
DATES CLAUS:
DESTINATÀRIS:
ÀMBIT:
Territorial (tota Catalunya)
GUARDÓNS / CATEGORIES:
VALORS QUE TREBALLA:
OBSERVACIONS:
Aquest esdeveniment està enllaçat amb Ledustam de Telefònica. Un concurs nacional de debat.