ODS

LogoUltimaParaula

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la Cimera de Rio+20 (2012), partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

COM PREPARAR UN ODS PEL DISCURS?

Un ODS és un objectiu molt general i quasi abstracte que necessitareu aterrar per poder elaborar el vostre discurs. Us dono algunes pautes que us poden ajudar a construir un discurs guanyador que sedueixi al tribunal.

1. Tria l’ODS

Són 17 objectius de desenvolupament, tots ells importants. Trieu un objectiu basant-vos en diversos criteris:
 • Que sigui un tema de consens, es a dir que tots us motivi en més o menys grau. En el que us sentiu còmodes i desperti el vostre interès.
 • Un tema del què creieu que podreu trobar dades rellevants: bé per que teniu accés a fonts d’informació sobre aquest, per què és un tema d’actualitat o perquè és un tema treballat àmpliament i és molt fàcil trobar dades sobre aquest.

2. Entorn que vols millorar:

Per concretar i aterrar el discurs a realitats més concretes defineix l’entorn en el que centraràs les teves accions:
 • Entorn geogràfic: defineix l’àmbit territorial ja sigui un barri, una població, un accident geogràfic (riu, mar, serralada, llac…etc) o una comarca, regió o país…etc
 • Entorn demogràfic: quin és el grup de persones en el que posareu el focus: infants, persones grans , adolescents, pobladors de ciutats, de entorns rurals, alguna etnia concreta?…etc. Es tracta que definiu amb certa precisió quin tipus de persones seran objecte de les vostres actuacions o solucions.
Aquest és el moment de recollir dades, de informar-se bé per que el vostre discurs tingui solidesa i sigui creïble.

3. Solució que proposes:

En el punt anterior al definir i acotar l’entorn haureu també fet una radiografia del problema al que voleu donar solució. Ara és el moment de proposar alguna solució al problema i per fer-ho no podeu dir el primer que us vingui al cap. Feu una mica de recerca, mireu quines solucions s’ha proposat per problemes similars en altres entorns o quines són les possibles alternatives i feu una tria i una proposta de la solució que creieu més adient. La defensa d’aquesta ha de ser creïble i per tant heu d’estar d’acord tots els membres de l’equip i haureu d’aportar dades que recolzin la porposta que es noti que sabeu del que esteu parlant. Us proposo un exemple molt esquemàtic i ràpid per què us ajudi:

ODS 14 vida submarina

Entorn:

 • Geogràfic: Mar Menor de Murcia
 • Demogràfic: habitants de l’entorn del Mar Menor de regió de Murcia (noves generacions)

Una zona morta als oceans és una zona específica sense o amb baixos nivells d’oxigen, element vital per a la vida a la Terra, diu el doctor Lorenzo Álvarez Filip, investigador de la UNAM.

La conseqüència última de la desoxigenació actual i futura es reflecteix en una pèrdua de serveis ecosistèmics i de benestar humà. Per exemple, moltes de les zones afectades també suporten importants i diverses pesqueries, cosa que podria minvar els recursos alimentaris per a l’ésser humà, assegura Álvarez Filip, de l’Institut de Ciències del Mar i Limnologia.

Des del 1950, el nombre de zones marines amb hipòxia s’ha multiplicat per quatre a mar obert i fins i tot per deu a zones costaneres, segons -cita Álvarez Filip- un article de revisió publicat a la revista Science el 2018.

Causes de zones mortes:

 • L’augment en la temperatura del mar redueix la solubilitat de l’oxigen a l’aigua.
 • L’eutrofització o aportació excessiva de nutrients a les aigües costaneres.
 • L’augment de les taxes metabòliques dels organismes.

Causes de la degradació del Mar Menor de Murcia:

Als camps murcians s’empra una agricultura intensiva i un regadiu brutal, en què s’utilitzen aigües amb fertilitzants”, explica Barea des de Greenpeace. “Aquesta aigua amb fertilitzants, carregada de nitrats arriba al Mar Menor, on fa el mateix que al camp: alimentar i nodrir les plantes”.

Pateix una degradació ambiental de tipus eutròfic -per l’excés de nutrients a les aigües- des de fa dècades.

Possibles solucions per a zones mortes dels oceans:

 1. Evitar l’ús excessiu de fertilitzants i millorar tant el tractament d’aigües residuals ja que generen quantitats impressionants de nutrients que es llencen als grans rius i es descarreguen al mar.
 2. Contribuir a reduir el Canvi Climàtic, prenent consciència i limitar, dia a dia, les activitats de l’entorn que tenen impacte negatiu al clima.
 3. El govern nacional i regional han de ser més proactius en la presa de decisions sobre quina direcció ens mourem en matèria de canvi global.

Solució pel Mar Menor de Murcia:

Impulsar un canvi de model agrari compatible amb el Mar Menor i eliminar els milers d’hectàrees de regadius il·legals que hi ha al camp murcià.

Com veieu és un exemple esquemàtic i ràpid per que us feu una idea de per on hauria d’anar la concreció de l’ODS i la construcció del discurs sobre ell.